top of page

Information till dig som medarbetare

Vad är Arbetshälsajouren?

Trygghet för dig - varje dag, dygnet runt.

Arbetshälsajouren är ett telefonstöd som finns här för dig som medarbetare dygnet runt, året om. Jouren gäller för medarbetare såväl som chefer. Du kan höra av dig till oss oavsett om det gäller privata eller arbetsrelaterade frågor. Vi finns här för dig som en extern och oberoende part. Alla samtal sker självklart under strikt sekretess.

Ring oss på

010-331 90 00

Vad kan du prata om?

Du kan prata om allt i ditt liv som kan komma att påverka din arbetssituation. Inget problem är för litet. 

 

Exempelvis:

Stress, relationsproblem, konflikter, ensamhet, vantrivsel, oro för framtiden, söndagsångest, beroendeproblematik.

Image by Thom Holmes
Image by John Tuesday

Vem får du prata med?

Vi som bemannar Arbetshälsajouren har lång erfarenhet av psykosocialt arbete. Vi har bakgrund som beteendevetare, krishantering, jourhavande pastorer, psykoterapeuter och erfarna chefer.

Varför ska jag ringa till Arbetshälsajouren?

Ibland kan vara lättare att prata med en person som man inte ser och som man inte känner, istället för med arbetskamrater, chefer och anhöriga. Du får samtala med en oberoende part om viktiga frågor. Det är bättre att ringa en gång för mycket än en för litet.

Tänker man på Couch
Image by Andrew Neel

Vilka ringer till oss?

Det är omöjligt att veta vem som mår dåligt. Det syns oftast inte utanpå. Vi har kontakt med många medarbetare ute hos våra kunder där chefer, kollegor och HR inte känner till hur de mår/vad de går igenom. Vår erfarenhet är att det inte är på dagtid som människor mår som sämst. Vårt stöd finns tillgängligt dygnet runt. Vi är bara ett samtal bort.

Arbetshälsajouren

Trygghet för dig - varje dag, dygnet runt.

Ring oss på

010-331 90 00

bottom of page